SJ Np 3052


SJ Np 3052 tillverkades av Motala 1939. Tillverkningsnummer 868.
891 mm 1D1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från ÖJ 11. Slopat 1963. Skrotat 1966 i Bergsjö.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: