SJ S2p 3037


SJ S2p 3037


SJ S2p 3037 tillverkades av KVAB 1919. Tillverkningsnummer 1.
891 mm ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1941 från KTJ 15. Slopat 1963. Linköping 1963 (avställt).
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: