SJ S20p 3167


SJ S20p 3167


SJ S20p 3167 tillverkades av Nohab 1916. Tillv.nr. 1100.
891 mm 1C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från VB 11. Slopat 1955. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: