SJ C4r 4008


SJ C4r 4008


SJ C4r 4008 tillverkades av KMV 1887. Tillverkningsnummer 46.
1067 mm 1B ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1942 från BKB 21. Omlittererades 1944 till SJ C4t 4008. Omlittererades 1948 till SJ W6t 4008. Slopat 1953. Skrotat 1954 i Vislanda.
Länk till Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: