SJ Zp 234


SJ Zp 234 tillverkades av KVAB 1933. Tillverkningsnummer 9.
891 mm lokomotor tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från ÖJ 30. Slopat 1963. Skrotat 1963 i Malmö.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige

Järnvägsböcker

Stockholms järnvägar del 6 - Västerås-, Mälar- och Citybanorna

Stockholms järnvägar del 6 - Västerås-, Mälar- och Citybanorna
Pris 271 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida:


Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen