SJ Zp 234


SJ Zp 234 tillverkades av KVAB 1933. Tillverkningsnummer 9.
891 mm lokomotor tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från ÖJ 30. Slopat 1963. Skrotat 1963 i Malmö.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige

Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: