SJ S18p 3085


SJ S18p 3085


SJ S18p 3085 tillverkades av Nohab 1910. Tillverkningsnummer 950.
891 mm 1C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 50. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: