SJ L15p 3142


SJ L15p 3142


SJ L15p 3142 tillverkades av Motala 1914. Tillverkningsnummer 525.
891 mm 1C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1949 från NVHJ 30. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: