SJ S8p 3100


SJ S8p 3100


SJ S8p 3100 tillverkades av Nohab 1909. Tillverkningsnummer 925.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 45. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: