SJ N4p 3161


SJ N4p 3161


SJ N4p 3161 tillverkades av Motala 1946. Tillverkningsnummer 953.
891 mm 1D1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från NÖJ 22. Slopat 1963. Skrotat 1964 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: