SJ Z4p 315


SJ Z4p 315 tillverkades av KVAB 1952. Tillverkningsnummer 98.
891 mm lokomotor för Statens Järnvägar. Ombyggd 1961 till SJ Z4tu 315 med 1093 mm spårvidd. Ombyggd 1967 retur till 891 mm spårvidd. Slopat 1972. Skrotat 1972 i Vislanda.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige

SJ Dm 1204

Jag vill lägga till följande på denna sida: