SRJ 54


SRJ 54 tillverkades av ASEA 1946. Tillverkningsnummer 1126.
891 mm ellok för Stockholm-Rimbo Järnväg. 1959 till SJ Bdp 3254. 1972 till RB 3254.
Länk till Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige

SRJ 54
Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: