SJ K4p 3122


SJ K4p 3122


SJ K4p 3122 tillverkades av KMV 1897. Tillverkningsnummer 57.
891 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från LJ 1. Slopat 1950. Skrotat 1952 i Vislanda.
Länk till Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: