SJ S19p 3086


SJ S19p 3086


SJ S19p 3086 tillverkades av Nohab 1905. Tillverkningsnummer 778.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från LJ 4. Slopat 1960. Skrotat 1960 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: