SJ L2r 4012


SJ L2r 4012


SJ L2r 4012 tillverkades av Nohab 1907. Tillverkningsnummer 835.
1067 mm 1C-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1942 från BKB 8. Omlittererades 1944 till SJ L2t 4012. Slopat 1961. Skrotat 1961 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

SJ L11 1567

Jag vill lägga till följande på denna sida: