SJ Kp 3048


SJ Kp 3048 tillverkades av Motala 1900. Tillverkningsnummer 239.
891 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1946 från VJ 4. Slopat 1957. 19xx till SJVM som HvSJ 4.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

SJ B 1140

Jag vill lägga till följande på denna sida: