SJ Z4t 323


SJ Z4t 323 tillverkades av KVAB 1952. Tillverkningsnummer 92.
1067 mm lokomotor för Statens Järnvägar. Slopat 1970. Skrotat 1971 i Vislanda.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: