SJ K2r 4040


SJ K2r 4040


SJ K2r 4040 tillverkades av Nohab 1896. Tillverkningsnummer 449.
1067 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1943 från ÖBlJ 8. Omlittererades 1944 till SJ K2t 4040. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: