SJ Zp 233


SJ Zp 233 tillverkades av Bjurström 1928. Tillverkningsnummer 27.
891 mm bensinmekanisk lokomotor tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från ÖJ 15. Kalmar Västra 1955. Slopat 1958. Skrotat 1959 i Vislanda.
Länk till AB Slipmaterial, Västervik, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: