SJ S13p 3077


SJ S13p 3077


SJ S13p 3077 tillverkades av Nohab 1899. Tillverkningsnummer 569.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från GJ 7. Slopat 1955. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: