SJ S28p 3176


SJ S28p 3176


SJ S28p 3176 tillverkades av Nohab 1904. Tillverkningsnummer 748.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från VB 6. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: