SJ K2p 3063


SJ K2p 3063


SJ K2p 3063 tillverkades av Nohab 1877. Tillverkningsnummer 89.
891 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från GJ 3. Slopat 1953. 1953 till Järnvägsmuseet som GJ 3.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: