SJ Gt 4045


SJ Gt 4045 tillverkades av Motala 1949. Tillv.nr. 964.
1067 mm ånglok för Statens Järnvägar. Slopat 1966. Skrotat 1966 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: