SJ S25p 3170


SJ S25p 3170


SJ S25p 3170 tillverkades av Nohab 1898. Tillverkningsnummer 486.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från NÖJ 8. Slopat 1951. Skrotat 1952 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

SJ Rc3 1065

Jag vill lägga till följande på denna sida: