SJ K2p 3061


SJ K2p 3061


SJ K2p 3061 tillverkades av Nohab 1877. Tillverkningsnummer 87.
891 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från GJ 1. Slopat 1951. Sålt 1952 till skrot i Visby.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: