SJ Gp 3135


SJ Gp 3135 tillverkades av Motala 1950. Tillverkningsnummer 972.
891 mm ånglok för Statens Järnvägar. Slopat 1965. Skrotat 1966 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

SJ Ma 959

Jag vill lägga till följande på denna sida: