SJ G3p 3152


SJ G3p 3152


SJ G3p 3152 tillverkades av Nohab 1904. Tillverkningsnummer 757.
891 mm D-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från NÖJ 20. Slopat 1951. Skrotat 1952 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: