SJ Gp 3133


SJ Gp 3133 tillverkades av Motala 1950. Tillv.nr. 970.
891 mm ånglok för Statens Järnvägar. Slopat 1968. Skrotat 1971 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

SJ Gp 3133

Jag vill lägga till följande på denna sida: