SJ Gt 4046


SJ Gt 4046 tillverkades av Motala 1949. Tillverkningsnummer 965.
1067 mm ånglok för Statens Järnvägar. Slopat 1966. Skrotat 1966 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: