SJ Np 3178


SJ Np 3178 tillverkades av Nohab 1918. Tillverkningsnummer 96.
891 mm 1D ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1953 från NKlJ 24. Slopat 1964. Sålt 1965.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: