SJ C2r 4043


SJ C2r 4043


SJ C2r 4043 tillverkades av Nohab 1897. Tillverkningsnummer 511.
1067 mm 2B ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1943 från ÖBlJ 3. Omlittererades 1944 till SJ C2t 4043. Omlittererades 1948 till SJ W3t 4043. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: