SJ S2r 4023


SJ S2r 4023


SJ S2r 4023 blev tillverkat av Helsingborg i 1911. Tillverkningsnummer 41
1067 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1942 från BKB 2. Omlitrerades 1944 till SJ S2t 4023. Slopat 1965. Skrotat 1965 i Vislanda.
Länk till Helsingborgs Mekaniska Verkstad, Helsingborg, Sverige
Hectorrail
Jag vill lägga till följande på denna sida:
SJ S2r 4023, Helsingborg 1911


Copyright © 2019 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen