SJ S11p 3054


SJ S11p 3054


SJ S11p 3054 tillverkades av Helsingborg 1909. Tillverkningsnummer 34.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från ÖJ 1. Slopat 1953. Skrotat 1954 i Vislanda.
Länk till Helsingborgs Mekaniska Verkstad, Helsingborg, Sverige

Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: