SJ Z2p 146


SJ Z2p 146 tillverkades av Bjurström 1942. Tillverkningsnummer 264.
891 mm lokomotor för Statens Järnvägar. Bjurström typ 8. 100 hk Pentamotor. Avställt 1962. Skrotat 1963 i Malmö.
Länk till AB Slipmaterial, Västervik, Sverige

SJ E3 1538 1

Jag vill lägga till följande på denna sida: