SJ K4p 3067


SJ K4p 3067


SJ K4p 3067 tillverkades av KMV 1897. Tillverkningsnummer 59.
891 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från KlRJ 1. Slopat 1961. Museilok i Målilla Hembygdspark 1963-97. 2011 från SJVM till GHJ.
Länk till Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: