SJ L17p 3130


SJ L17p 3130


SJ L17p 3130 tillverkades av Nohab 1904. Tillverkningsnummer 754.
891 mm 1C-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 15. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: