SJ Np 3053


SJ Np 3053 tillverkades av Motala 1946. Tillverkningsnummer 938.
891 mm 1D ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från ÖJ 12. Slopat 1962. Skrotat 1962 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: