SJ Tp 3522


SJ Tp 3522 tillverkades av ASJ-F 1954. Tillverkningsnummer 723.
891 mm diesellok för Statens Järnvägar. MaK MA 301A dieselmotor på 590 kW. Hydraulisk Voith L37zU växel. Längd 10,7 m. Tjänstevikt 46 ton. 80 km/t. Växjö 1957. Slopat 1972. Skrotat 1973 i Vislanda.
Länk till AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: