SJ Kp 3154


SJ Kp 3154 blev tillverkat av Motala i 1909. Tillverkningsnummer 353
891 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från MÖJ 1. Slopat 1953. Skrotat 1953 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige
SJ Da1 204
Jag vill lägga till följande på denna sida:
SJ Kp 3154, Motala 1909


Copyright © 2019 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen