SJ Kp 3154


SJ Kp 3154 tillverkades av Motala 1909. Tillverkningsnummer 353.
891 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från MÖJ 1. Slopat 1953. Skrotat 1953 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

SJ J 1398

Jag vill lägga till följande på denna sida: