SJ S6r 4033


SJ S6r 4033


SJ S6r 4033 tillverkades av Motala 1920. Tillverkningsnummer 663.
1067 mm 1C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1943 från KVBJ 19. Omlittererades 1944 till SJ S6t 4033. Slopat 1965. Skrotat 1965 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: