SJ S11p 3056


SJ S11p 3056


SJ S11p 3056 tillverkades av Helsingborg 1909. Tillverkningsnummer 36.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från ÖJ 3. Slopat 1957. Skrotat 1959 i Vislanda.
Länk till Helsingborgs Mekaniska Verkstad, Helsingborg, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: