SJ S5p 3096


SJ S5p 3096


SJ S5p 3096 tillverkades av Motala 1903. Tillverkningsnummer 302.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 47. Slopat 1953. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

SJ E2 909

Jag vill lägga till följande på denna sida: