SJ Zp 273


SJ Zp 273 tillverkades av Bjurström 1929. Tillverkningsnummer 39.
891 mm bensinmekanisk lokomotor tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från MÖJ 5. Slopat 1962. Skrotat 1962 i Malmö.
Länk till AB Slipmaterial, Västervik, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: