SJ Z6p 541


SJ Z6p 541 tillverkades av ASJ-F 1954. Tillverkningsnummer 727.
891 mm dieselhydrauliskt lokomotor tillhörande Statens Järnvägar. 1959 från SRJ 3. Omlittrerades 1963 till SJ Z6p 1541. Slopat 1975. Sålt 1972 till ULJ.
Länk till AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun, Sverige

Järnvägsböcker

Så använder vi järnvägen på ett bättre sätt

Så använder vi järnvägen på ett bättre sätt
Pris 159 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida:Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen