Översikt över järnvägsartiklar på Svenska-lok.se

Asynkronlok från tiden kring 1980

Asynkronlok från tiden kring 1980

Online 27/6-11.
Tomas Larsson utarbetade 2004 denna rapport om användningen av asynkronmotorer i svenska, norska, danska och tyska lok från tiden kring 1980.


Läs mer

Förteckning över SJ godsvagnar 1912

Förteckning över SJ godsvagnar 1912

Online 26/2-12.
Förteckning över olika typer av normalspåriga godsvagnar tillhörande Statens Järnvägar den 1 januari 1912. Kungl. Hofboktryckeriet Iduns Tryckeri-A.-B. Stockholm 1912.

Läs mer

Förteckning över SJ godsvagnar 1960

Förteckning över SJ godsvagnar 1960

Online 12/2-12.
Förteckning över olika typer av normalspåriga godsvagnar samt lasttilbehör tillhörande Statens Järnvägar den 20 december 1960. Statens Järnvägars Författningssamling Särtryck nr 637 Maskinbyrån.

Läs mer

Förteckning över Statens Järnvägars lok 1925

Förteckning över Statens Järnvägars lok 1925

Online 27/6-11.
Förteckning över lokomotiv och vagnar, ångfartyg samt automobilomnibusar tillhörande Statens Järnvägar den 1 januari 1925. Statens Järnvägars Författningssamling Särtryck nr 77 Maskinbyrån.

Läs mer

Förteckning över Statens Järnvägars lok 1945

Förteckning över Statens Järnvägars lok 1945

Online 27/6-11.
Förteckning över lokomotiv och vagnar, ångfartyg samt automobilomnibusar tillhörande Statens Järnvägar den 1 januari 1945. Statens Järnvägars Författningssamling Särtryck nr 77 Maskinbyrån.

Läs mer

Green Cargo års- redovisning 2011

Green Cargo års- redovisning 2011

Online 9/4-12.
Här är Års- och hållbarhetsredovisning 2011 från den svenska järnvägsoperatören Green Cargo. Svenska-lok.se har levererat lokritningar på alla Green Cargo lok - se sida 8.

Läs mer

Ny generation andra klass personvagnar

Ny generation andra klass personvagnar

Online 29/10-12.
Tomas Larsson utarbetade 2004 denna rapport om utvecklingen av svenska fjärrtågsvagnar sedan början av 60-talet. Det är drygt 40 år sedan denna utveckling startade, och med tiden har kravbilden förändrats.

Läs mer

Statens Järnvägars smalspårslok

Statens Järnvägars smalspårslok

Online 2/8-17.
Förteckning av alla Statens Järnvägars smalspårslok - ånglok, ellok, motorlok och lokomotorer (Inte motorvagnar och rälsbussar). Flertalet fordon övertogs i samband med förstatligandet ca 1940 - 1950.

Läs mer

Svenskarna och deras järnvägar

Svenskarna och deras järnvägar

Online 5/10-12.
Texten från boken Svenskarna och deras järnvägar av Gunnar Milles. Om de svenska järnvägarnas historia under decennierna före och efter sekelskiftet. Leif Dahl har gjort en resumé över de minnesvärda ångloken.

Läs mer

Utvecklingen av fjärrtågsvagnar sedan 1920

Utvecklingen av fjärrtågsvagnar sedan 1920

Online 24/9-12.
Tomas Larsson har utarbetat denna rapport om utvecklingen av fjärrtågsvagnar i USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige sedan 1920.


Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida:
Järnvägs artiklar om olika järnvägsämnen


Copyright © 2020 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen