Översikt över järnvägsartiklar på Svenska-lok.se

Asynkronlok från tiden kring 1980
Asynkronlok från tiden kring 1980
Online 27/6-11.

Tomas Larsson utarbetade 2004 denna rapport om användningen av asynkronmotorer i svenska, norska, danska och tyska lok från tiden kring 1980.


Förteckning över SJ godsvagnar 1912
Förteckning över SJ godsvagnar 1912
Online 26/2-12.

Förteckning över olika typer av normalspåriga godsvagnar tillhörande Statens Järnvägar den 1 januari 1912. Kungl. Hofboktryckeriet Iduns Tryckeri-A.-B. Stockholm 1912.


Förteckning över SJ godsvagnar 1960
Förteckning över SJ godsvagnar 1960
Online 12/2-12.

Förteckning över olika typer av normalspåriga godsvagnar samt lasttilbehör tillhörande Statens Järnvägar den 20 december 1960. Statens Järnvägars Författningssamling Särtryck nr 637 Maskinbyrån.

Förteckning över Statens Järnvägars lok 1925
Förteckning över Statens Järnvägars lok 1925
Online 27/6-11.

Förteckning över lokomotiv och vagnar, ångfartyg samt automobilomnibusar tillhörande Statens Järnvägar den 1 januari 1925. Statens Järnvägars Författningssamling Särtryck nr 77 Maskinbyrån.

Förteckning över Statens Järnvägars lok 1945
Förteckning över Statens Järnvägars lok 1945
Online 27/6-11.

Förteckning över lokomotiv och vagnar, ångfartyg samt automobilomnibusar tillhörande Statens Järnvägar den 1 januari 1945. Statens Järnvägars Författningssamling Särtryck nr 77 Maskinbyrån.

Ny generation andra klass personvagnar
Ny generation andra klass personvagnar
Online 29/10-12.

Tomas Larsson utarbetade 2004 denna rapport om utvecklingen av svenska fjärrtågsvagnar sedan början av 60-talet. Det är drygt 40 år sedan denna utveckling startade, och med tiden har kravbilden förändrats.

Skånska Cement AB lok
Skånska Cement AB lok
Online 29/1-22.

Förteckning över alla lok tillhörande Skånska Cement Aktiebolaget (SkC) och Skånska Cementgjuteriet AB (SCG). Ånglok, motorlok, ellok, smalspår och normalspår.


Statens Järnvägars smalspårslok
Statens Järnvägars smalspårslok
Online 2/8-17.

Förteckning av alla Statens Järnvägars smalspårslok - ånglok, ellok, motorlok och lokomotorer (Inte motorvagnar och rälsbussar). Flertalet fordon övertogs i samband med förstatligandet ca 1940 - 1950.

Svenskarna och deras järnvägar
Svenskarna och deras järnvägar
Online 5/10-12.

Texten från boken Svenskarna och deras järnvägar av Gunnar Milles. Om de svenska järnvägarnas historia under decennierna före och efter sekelskiftet. Leif Dahl har gjort en resumé över de minnesvärda ångloken.

Utvecklingen av fjärrtågsvagnar sedan 1920
Utvecklingen av fjärrtågsvagnar sedan 1920
Online 24/9-12.

Tomas Larsson har utarbetat denna rapport om utvecklingen av fjärrtågsvagnar i USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige sedan 1920.


Jag vill lägga till följande på denna sida: