SJ Zt 196


SJ Zt 196 tillverkades av Bjurström 1933. Tillverkningsnummer 138.
1067 mm lokomotor tillhörande Statens Järnvägar. Köpt 1946 från Örlogsvarvet 4. Slopat 1947. Skrotat 1947 i Vislanda.
Länk till AB Slipmaterial, Västervik, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: