SJ L11p 3027


SJ L11p 3027


SJ L11p 3027 tillverkades av Nohab 1896. Tillverkningsnummer 453.
891 mm ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1940 från MÅJ 2. Slopat 1946. Skrotat 1947 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: