Sänd in bilder till Svenska-lok.se


Information in:
Deutsch
English

Sänd in bilder till Svenska-lok.se


Sänd in bilder

Redaktionen på svenska-lok.se är alltid på jakt efter nya och gamla bilder av svenska lok och vagnar. Det enklaste sättet att sända in bilder på, är att använda länken överst på sidan, som leder till en sida på Dropbox.com. Från Dropbox.com kan bilder snabbt och enkelt sändas till redaktionen. Det är inte nödvändigt att skapa ett Dropbox- konto för att kunna sända in bilder.

Innan du sänder in flera hundra bilder, läs igenom hela instruktionen. Om dina bilder redan finns i databasen (t. ex. insänd av en annan fotograf), är det inte säkert att bilden kommer att läggas upp på sidan. Kolla därför alltid om bilden redan finns på sidan. För att bilden ska läggas upp på sidan bör:

  • bilden vara tagen minste tre år före eller efter en redan upplagd bild
  • bilden visa loket eller vagnen i ombyggt skick, omlackerad eller på annat sätt förändrad
  • bilden vara fototekniskt bättre än en redan upplagd bild

Följande uppgifter bör åtfölja bilden (läggs in i filnamnet med_mellan uppgifterna):

  • Vilken förvaltning/företag loket eller vagnen tillhör, littera, nummer, samt datum, plats och fotograf

Exempel:

  • SJ_Rc4_1170_StockholmC300187_SvenOlsson.jpg
  • TÅGAB_Z65_211_Malmö100221_1_KurtAndersson.jpg
  • BAJ_E_19_Värnamo1936_BjörnSvensson.jpg

Om en bild är namngiven IMAGE5296.JPG kan den inte användas. Bilden ska helst visa hela loket. Om det inte är din egen bild, är det viktigt att fotografens namn framgår och att fotografen gett sitt samtycke att bilden läggs upp på svenska-lok.se. Kommer bilden från ett arkiv, anges arkivets namn sist i filnamnet.

Om du inte sänt in bilder tidigare till svenska-lok.se får du gärna sända ett mail till tommy@svenska-lok.se med din egen mailadress, så det är möjligt att kontakta dig om frågor om insända bilder.

När du sänder en bild, ger du automatiskt svenska-lok.se rätt till att publicera bilden med fotografens namn angivet i översta vänstra hörnet (t. ex.. I. Bergmann, B. Svensson eller C. J. Jargenius). Din mailadress publiceras inte och kommer inte heller att lämnas ut till någon.

Finns din bild redan svenska-lok.se eller om du har andra intressanta bilder, som inte föreställer rullande materiel, så är du mycket välkommen att visa dem i Svenska-lok.se´s forum.

Redaktionen ser fram mot många bra bilder av svenska lok. Tack på förhand!

Sänd in bilder

Tommy Nilsson
Webmaster
Svenska-lok.se


Jag vill lägga till följande på denna sida: