SRJ 55


SRJ 55 tillverkades av ASEA 1946. Tillv.nr. 1127.
891 mm ellok för Stockholm-Rimbo Järnväg. 1959 till SJ Bdp 3255. 1972 till RB 3255.
Länk till Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige

SRJ 55

Jag vill lägga till följande på denna sida: