SJ L16p 3125


SJ L16p 3125


SJ L16p 3125 tillverkades av Nohab 1908. Tillverkningsnummer 873.
891 mm 1C-T3 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 17. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: