SJ K3t 4050


SJ K3t 4050


SJ K3t 4050 tillverkades av Nohab 1887. Tillverkningsnummer 251.
1067 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från HBJ 1. Slopat 1954. Skrotat 1954 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: